NHÂN SỰ VÀ THÔNG TIN LIÊN HỆ

PHÒNG CÔNG TÁC

SINH VIÊN- HỌC SINH

(Student Affairs Office)

Địa chỉ: Phòng A11.105, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh

Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3855735

http//: ctsv.tvu.edu.vn

Zalo: 0799 522 555

Ths. Trần Thị Cúc

Trưởng Phòng

Email: tranthicuc@tvu.edu.vn
Ths. Lý Thị Diễm Thuý

Phó Trưởng Phòng

Email: ltdthuy@tvu.edu.vn
Ths.  Phạm Quốc Khánh

Phó Trưởng Phòng

Email: khanhdoantn@tvu.edu.vn
Ths. Đỗ Thị Hồng Phương

Viên chức

Email: phuong77@tvu.edu.vn

Điện thoại: 0918285853

Ths. Bùi Thành Dự

Viên chức

Email: thanhdu@tvu.edu.vn

Điện thoại: 0386557799

Thầy Thạch Thanh Tâm

Viên chức

Email: thachthanhtam@tvu.edu.vn

Điện thoại: 0976256294

TỔ Y TẾ

(Heath Unit)

Địa chỉ: Phòng B11.115, Khu 1, Trường Đại học Trà Vinh

Số 126 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0294 3855246 (nội bộ 128) 

Bác sĩ. Lê Thị Tuyết Mai

Viên chức

Email: lttmai@tvu.edu.vn

Điện thoại: 0382538691

Dược sĩ. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Viên chức

Email: thaonguyen@tvu.edu.vn

Điện thoại: 0938188754

Điều dưỡng. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ

Viên chức

Email: ntnmy@tvu.edu.vn

Điện thoại: 0987227881