PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN – HỌC SINH HỖ TRỢ SV THỰC HIỆN CÁC XÁC NHẬN SAU:

1. Xác nhận vay vốn (vay tại địa phương từ Ngân hàng chính sách xã hội)

2. Xác nhận Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

3. Xác nhận bổ túc hồ sơ cá nhân (ngoài 2 xác nhận trên)

SV vui lòng bấm vào đây để làm giấy xác nhận; Yêu cầu: đăng nhập mail SV (mail Microsoft do Trường tạo) để sử dụng dịch vụ!